Szakirodalom

Ajánlott szakirodalmak

Karmazin György: Logisztikai szolgáltatók stratégiai sikertényezői, Akadémiai Kiadó, 2016

Halászné Sipos Erzsébet: Felvetések, példák, válaszok, SALDO 2013

Horváth Annamária – Karmazin György: Nemzetközi közúti árufuvarozás és szállítmányozás, Akadémiai Kiadó, 2014

Gubán Ákos: Logisztika – felvetések, példák, válaszok, SALDO, 2013

Kovács Zoltán: Logisztika és üzleti modellezés, TYPOTEX 2011

Szegedi Zoltán (szerk): Ellátásilánc-menedzsment, Kossuth Kiadó 2012

Szegedi Zoltán – Prezenszki József (szerk): Logisztika menedzsment , Kossuth 2012 (korábbi kiadások is jók!)

Gelei Andrea: Logisztikai döntések – fókuszban a disztribúció, Akadémiai Kiadó, 2013

Prezenszki József: Raktározás-logisztika, AMEROPA Kiadó, 2010

Szegedi Zoltán (szerk): Logisztika-menedzsment esettanulmányok, Kossuth Kiadó 2008

Vörös József: Termelés- és szolgáltatásmenedzsment, Akadémiai Kiadó 2010

Körmendi Lajos, Pucsek József: Logisztika példatár, SALDO 2009

Berde Csaba – Hajós László – Pakurár Miklós: Szervezés és logisztika, Szaktudás Kiadóház,  2007

Chikán Attila – Dementer Krisztina (szerk): Az értékteremtő folyamatok menedzsmentje, Aula 2006

Demeter Krisztina – Gelei Andrea – Jenei István – Nagy Judit: Tevékenységmendzsment – Termelés és logisztika, értékteremtés, folyamatfejlesztés,  Aula 2009

Koltai Tamás: Termelésmenedzsment, TYPOTEX Kiadó, 2009

Demeter Krisztina (szerk): Termelés és logisztika: az elvi alapoktól a napi gyakorlatig, Aula, 1999

HalásznésSipos Erzsébet: Logisztika, Magyar Világ Kiadó, 1998

Hetyei József (szerk): ERP rendszerek Magyarországon, Computerbooks 2009

Hirkó Bálint: Elosztási logisztika, Universitas Győr, 2006

Jászberényi Melinda – Pálfalvi József: Közlekedés a gazdaságban, Aula 2006

Knoll Imre: Interdiszciplináris logisztika a gazdaságpolitikában, Kovásznai Kiadó 2006

Knoll Imre: Logisztika, gazdaság, társadalom, Kovásznai Kiadó 2003

Komáromi Nándor: Marketing logisztika, Akadémiai Kiadó 2006

Kovács Zoltán: Logisztika, Veszprémi Egyetemi Kiadó 2004

Kulcsár Béla: Ipari logisztika, LSI Oktatóközpont, 1998

Logisztikai Évkönyv 1995-től 2015-ig Magyar Közlekedési Kiadó

Némon Zoltán – Sebestyén László – Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika – folyamatok az ellátási láncban, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. 2006

Prezenszki József: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézet 1995

Prezenszki József: Logisztika II., Logisztikai Fejlesztési Központ 2005

Szegedi Zoltán: Logisztika menedzsereknek, Kossuth 2003

Thomas F. Wallace: ERP – vállalatirányítási rendszerek, HVG Kiadó 2006

Bolya Árpád- Szabó Csaba: Logisztikus leszek, Management Kiadó 2005