Hogy kezdjünk hozzá?

1,

A szakdolgozat címében és témájában ne szerepeljen az a szó hogy „bemutatás”. A bemutatás egy szakdolgozatban nem értékelhető kategória, mivel nem igényel különösebb felkészültséget az hogy valaki leíró jelleggel elmesélje mit látott/olvasott. A szakdolgozat célja és értelme, hogy igazolja hogy a jelölt képes egy szakmai kérdést önállóan és megfelelő színvonalon feldolgozni (tehát nem az hogy hogy jó elbeszélő-e!) A téma és a vizsgálat tárgyának amúgy egyébként szükséges bemutatása ne haladja meg a 2-3 oldalt, és az is leginkább a dolgozat tárgyával kapcsolatos dolgokra fókuszáljon. Tehát max. 1 oldal legyen a cég bemutatása! A dolgozat nem bemutatást, hanem elemzést, értékelést kell tartalmazzon! Akinek a dolgozata túlnyomórészt csak arról szól hogy mit látott meg mi micsoda, az nem elfogadható.

2,

Az általános bevezető, elméleti megalapozó rész legyen rövid és tömör, teljesen felesleges kimásolni mindenféle irodalmakból sok-sok oldalt tele általános elmélettel. Ne legyen külön fejezet arra hogy mi a logisztika, meg a logisztika története Ádámtól és Évától, hiszen ez a dolgozat megértése és az érdemi mondandó kifejtése szempontjából irreleváns. Csak annyi legyen ebből benne, ami köthető a dolgozat témájához. Pl.: ha valaki a vasúti szállításról ír akkor írhat elé max!!!! egy bekezdést arról hogy mi a logisztika és legfeljebb egy-két oldal a vasúti szállítás történetéről. A vizsgált dolog elméleti hátterére se áldozzatok annyit hogy az több legyen a dolgozat 10-20%-nál. Az elméletről csak akkor lehet több, ha a választott téma vizsgálata ezt indokolja, ezt azonban mindenképpen egyeztessétek a belső konzulenssel!

3,

A dolgozat felépítésének legyen egy világos struktúrája. Legyen benne bevezetés (miről és miért írsz), legyen benne releváns elméleti megalapozás, legyen benne a címben megfogalmazott téma tárgyalása (ez legyen a legterjedelmesebb rész, legalább a dolgozat fele), legyen benne összegzés, tanulságok, javaslatok. Ha a dolgozat szerkezetével kapcsolatosan bizonytalan vagy, használd a főiskola által kiadott szakdolgozati irányelveket. (akinek nincs meg az letöltheti az ETR-ről). A főiskola által kiadott szakdolgozati útmutató kiváló iránymutató ahhoz, hogy azt követve egy jól felépített dolgozatot rakjatok össze. Az nagyon fontos hogy már a tartalomjegyzéken látszódjon, hogy egy jól felépített, struktúrált komoly munka a dolgozatod.

4,

Senki ne küldjön a konzulensének folyamatosan pár oldalas részleteket a dolgozatából „eddig jó-e” kérdéssel, mert a tárgyi tévedések kivételével nem lehet megmondani róluk hogy a dolgozat egészét tekintve jók-e, elegek-e. Olyat se kérjetek hogy a konzulensek adjanak tételes irodalmakat a témátokhoz, hiszen a szakdolgozat egyik lényege az önálló kutatómunka. „Sajnos” el kell menni könyvtárba… ezt nem tudja a konzulens helyettetek megtenni. Abban viszont szívesen segít hogy amit találtok abból mi jó és mi nem az. Itt a honlapon egyébként találtok rengeteg ajánlott irodalmat is.

5,

Kérem figyeljetek oda, hogy az idézett forrásokat mindig visszakereshető módon kell hivatkozásként megjeleníteni. Tehát az hogy www.sap.com nem jó, és az se hogy Szegedi-Prezenszki: Logisztika menedzsment. Pontos linket (megnyitás időpontjával) és oldalszámmal jelzett hivatkozást szabad csak a dolgozatba tenni. A legfontosabb tehát hogy minden idézet visszakereshető módon legyen hivatkozva! (Bővebben egy külön menüpontban erről.)

6,

Jellemző és gyakori hiba, hogy a dolgozat nem tartalmaz módszertani részt. Akármiről is írtok, fontos hogy röviden foglaljátok össze hogy mi alapján, milyen módon, hogyan vizsgáltátok az adott kérdést, milyen módszerrel vizsgálódtatok a szakdolgozat írásakor.

7,

Ha valamit küldtök a konzulensnek, akkor az egy fájlban legyen benne, mert ha valaki küld 8-10 word dokumentumot meg külön három tucat képet, azzal sajnos nehéz mit kezdeni. Ugyanígy fontos hogy ha bármit küldesz, legyen tagolása és tartalomjegyzéke, 30 oldal ömlesztett szöveggel és ábrákkal egy konzulens sem tud mit kezdeni.

8,

Az illusztrációk legyenek a témához kapcsolódóak, legyenek beillesztve a vonatkozó részhez. Az olyan kisiskolás dolgokat pedig kerüljük, hogy illusztrációként egy tehergépkocsi vagy egy emelővillás targonca képe szerepel. Ha terjedelmesebb illusztrációval készülsz (pl. okmányok, dokumentumok stb.) akkor azt tedd bele a mellékletekbe a dolgozat végébe.
Kérlek tartsátok szem előtt, hogy a konzulensek nem mindig tudnak azonnal válaszolni a levelekre, ezért nem kell naponta újra átküldjétek. A biztonság kedvéért állítsátok be az e-mail küldésekor hogy kértek visszaigazolást róla, és akkor látjátok hogy megkapta-e, és utána nemsokára megy majd a válasz is.
A határidőkre pedig figyeljetek oda, aki csak a beadás előtt pár nappal küldi el a késznek tűnő dolgozatot átnézésre, az nem biztos hogy határidőig be tudja adni készen.

9,

A hivatalos leadási határidő előtt legalább 2 héttel legyen a dolgozat olyan állapotban és készültségi fokban, hogy még legyen a konzulensnek elég ideje elolvasni, és Nektek is hogy az esetleg szükséges változtatásokat még eszközölni tudjátok benne.

A szakdolgozat írásához igény szerint, előzetes bejelentkezés alapján tanrenden kívüli is személyes konzultációt biztosít minden belső konzulens.

VISSZA