Szakdolgozat tartalmi felépítése

A szakdolgozat célja, hogy bizonyítsd, hogy a képzés során elsajátított ismeretek alapján képes vagy egy szakmai kérdést önállóan, az elvárt színvonalon feldolgozni.
A szakdolgozatnak minimálisan az alábbi tartalmi részeket kell tartalmaznia:

TARTALOMJEGYZÉK
Akármilyen állapotban is van a szakdolgozat, mindig legyen az elején tartalomjegyzék ha elküldöd a belső konzulensnek. Ez egy nagyon fontos része a dolgozatnak, ugyanis ez jelzi hogy a téma logikusan, jól struktúráltan és egységes szerkezetben felépített-e.

1. BEVEZETÉS
Ide kell leírni, miért ezt a témát választottad, mi motivált a témaválasztásban, miről szól a dolgozat, milyen céllal, milyen tartalommal csináltad.
Terjedelem: 1-5 oldal.

2. MÓDSZERTAN
Ebbe a fejezetbe kell leírni, milyen módon vizsgáltad a választott témát. Honnan és milyen forrásokat használtál, azokat hogyan dolgoztad fel.
Terjedelem: 1-3 oldal

3. A TÉMA ELMÉLETI HÁTTERE
Az általános bevezető, elméleti megalapozó rész legyen rövid és tömör, teljesen felesleges kimásolni mindenféle irodalmakból sok-sok oldalt tele általános elmélettel. Ne legyen külön fejezet arra hogy mi a logisztika, meg a logisztika története Ádámtól és Évától, hiszen ez a dolgozat megértése és az érdemi mondandó kifejtése szempontjából irreleváns. Csak annyi legyen ebből benne, ami köthető a dolgozat témájához. Pl.: ha valaki a vasúti szállításról ír akkor írhat elé max!!!! egy bekezdést arról hogy mi a logisztika és legfeljebb egy-két oldal a vasúti szállítás történetéről. Az elméletről csak akkor lehet több, ha a választott téma vizsgálata ezt indokolja, ezt azonban mindenképpen egyeztessétek a belső konzulenssel!
Terjedelem: a választott témától függ, de kb. a dolgozat 10-20%-a.

4. A TÉMA KIFEJTÉSE (EZ A LÉNYEGI RÉSZ!!!)
Ez a rész a szakdolgozat legfontosabb és legnagyobb terjedelmű része. Ebben kell a vizsgált témát kifejteni, alpontokba logikusan felépítve rendszerezni a mondanivalót. Ez a saját munka, vizsgálódás leírásának helye, így ebbe a részbe ne kerüljön máshonnan vett elmélet. Itt kell a bevezetőben leírt céloknak megfelelően kifejteni a választott témával kapcsolatos vizsgálódásokat, elemzéseket, értékeléseket. Nagyon fontos hogy legyenek benne bőven egyéni, saját gondolatok, látszódjon belőle hogy a témát képes voltál kellő szakmai színvonalon kezelni.
Terjedelem: legalább a dolgozat 50-60%-a.

5. ÖSSZEGZÉS (TANULSÁGOK, KONKLÚZIÓ, JAVASLATOK)
Itt kell összefoglalni a vizsgált témával kapcsolatos eredményeket, tanulságokat, legfontosabb megállapításokat. Ide kell tenni a kritikai megállapításokat (mi jó, mi nem abban amit vizsgáltál), illetve javaslatokat, konklúziókat tenni. Ez a fejezet kell megmutassa hogy milyen eredményekre, következtetésekre jutottál, itt kell megoldásokat javasolni, értékelni.

6. IRODALOMJEGYZÉK (és ábrajegyzék külön!)

Az idézéskor a lap alján lábjegyzetben, a dolgozat végén pedig külön, ABC sorrendben kell felsorolni a felhasznált irodalmakat. Az idézés legfontosabb szabálya, hogy bármelyik módszert is használjátok, a felhasznált irodalmat olyan formában kell feltüntetni, hogy visszakereshető legyen! Idézett mű szerzője, címe, kiadója, kiadás éve, oldalszám(ok).

VISSZA