Államvizsga

Logisztika szakirányon a következő államvizsga a kiadott félévi időbeosztás szerint ……………-n Budapesten lesz. A végleges időpontról a tanulmányi osztály fog tájékoztatást adni.

Az államvizsga tételsorok az ETR-ről letölthetők.

Az államvizsga 3 részből áll:

1, szakdolgozat védés (itt kell megválaszolni a bírálók által feltett 2-2 kérdést, amit még az államvizsga előtt a TO megküld mindenkinek)

2, általános tétel megválaszolása

3, szakmai tétel megválaszolása

A tételhúzás után 30 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. A vizsgázás sorrendje általában a vizsgaterem ajtajára kifüggesztett névsor szerint történik, de ezen a vizsgabizottság változtathat. (Pl. kismamákat, egészségügyi problémával küzdőket kérésre előrevesznek.)

Másiddiplomásoknál nincs általános tétel, csak szakdolgozat védés és szakmai tétel.

Miután mindenki vizsgázott, a vizsgabizottság egyenként értékeli a vizsgázókat, majd zárásképpen eredményhírdetésre kerül sor, ahol mindenki megtudja a szakdolgozat, a védés, a tételekre adott válaszok értékelését, valamint a diploma minősítését.

A sikeres vizsgázók ezután megkapják a meghívókat a diplomaosztó ünnepségre.